අපි ලැබ් එකේ ඇන්ඳ චිත්‍ර ටික තමයි ‍‍‍‍මේ තියෙන්නෙ

අපි ලැබ් එකේ ඇන්ඳ චිත්‍ර ටික තමයි ‍‍‍‍මේ තියෙන්නෙ .අපි ඒ ටික ගොඩක් මහන්සි වෙලා ඇඳල ඉවරයක් කළා. අපිට දැන් ගොඩක් සතුටුයි.Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. ayesha mihirani
    Nov 25, 2009 @ 05:41:33

    ඔයාගෙ බිලොග් එක ගොඩක් හොදයි ඒ වගේම තව විස්තර දාන්න

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: