ඔබ පැතුවේ ‍මොනවාද?

අඳුර තිරිසන් ලෝකයක….

කටුකත්වය පිරුණු දැයක..

මහ රෑ නිදිවරාගෙන කිව්ව ගී පද..

කප්පරක් තරම් දුක් ගැහැට විඳගෙන…

පුද දීපු මේ ජීවිතයෙන්

මම පැතුවේ ‍මොනවාද?…

රත්තරං අම්මේ…..

ජීවිතය පුරාම දහසක් වූ දුක් විඳලා,

පාන්දර වැටෙන අරුණැල්ලත් සමග…

ජීවිත ගණනක් ජීවත් කරවන්නට

වෙහෙසෙන ඔබ…

පුද දීපු මේ ජීවිතෙන්

ඔබ පැතුවේ ‍මොනවාද?

රත්තරං තාත්තේ…..

ඔබ පැතූ දේ මම ඉටු කළාද?

කෙදිනක හෝ මා ඔබේ ප්‍රාර්ථනා ඉටු කරමි,

එතෙක්….

සියක් ආයු ලබන්නට පතමි මම

උපදින හැම භවයකම

ඔබේම පුතු වී…..

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. kanchana waduge
  Nov 25, 2009 @ 04:45:27

  ලස්සනයි පින්තුරයක් දන්න

  Reply

 2. wadugebmv
  Dec 02, 2009 @ 07:42:52

  ඔයා හැමදාම ලියන්න ගොඩක් අයට බලන්න පුල්වන්

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: