දකින තෙක් හෙට දවස,

දිවි කතර ගෙවාලන උතුරු සළු ගෙල පැළඳ ,

නිබඳ සිප් ගඟුල තුල ගල ගලා පෙණ නගින,

දහදියට වෙහෙසකර නිවාලන බිඳිති දිය,

සොයන සා මඩුළු පෙළ කතරමග අතරමග,

වැටෙන තෙක් මුව මතට අමෘතය බිඳුලෙසට,

නොඉඳ රස සොය සොයා යා යුතුය නිති සබඳ,

දුවනු නෙත ගැටෙන තෙක් දිලෙක කඩුපුල් අරණ,

හෙල්මතින් කටු මතින් ඇවිද්දොත් මෙලෙස් පය,

දිනෙක දැක ගනු නියත පහන් වන හෙට දවස,

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. ayesha mihirani
    Jan 07, 2010 @ 05:43:41

    අදහස් ටික ගොඩාක් හොදයි .හොද අනාගතයක්

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: