මා ළඟ ඉඳ සෙවන දෙන්න අම්මේ …….

මා ළඟ ඉඳ සෙවන දෙන්න අම්මේ …….
දස මසක් මා කුස දරා රතු ලේ කිරට පොවා
මා දැඩි කළ මගේ මෑණියනි ……….
ලොවෙහි උත්තරීතර වූ මව් සෙනෙහස
නිබඳවම මට ඔබෙන් ලැබුණි………
වෙන්ව ගියත් ඔබ මා තනිකර
මට සෙවනක් වන්න ඒ තනිකම මකා දමා……..
මගේ ජීවිතයට එළියක් දෙන්න මගේ මෑණියනි,


Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. ayesha mihirani
  Jan 07, 2010 @ 05:40:22

  කැමතිනන් ආයි කියවලා බලලා මෙකෙ 06 වෙනි ජේදය වෙනස් කරන්න(මතුවටත්)

  Reply

 2. madumi
  Feb 07, 2010 @ 10:52:53

  oya lassanata wade karala thiyanawa
  I WISH YOU ALL THA BEST
  THAWA THWATH liyanna
  oll the best

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: