බුදුහාමුදුරුවො අපිත් දකින්නැති

බුදුහාමුදුරුවො අපිත් දකින්නැති

බණත් අහන්නැති ඒ කාලේ

නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති

ඒකයි තවමත් සංසාරේ

දෙව්රම් වෙහෙරට යන්න එන්න ඇති

බුදුන් වඳින්නට ඒ කාලේ

නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති

ඒකයි තව මා සංසාරේබුදුහාමුදුරුවො අපිත් දකින්නැති

බණත් අහන්නැති ඒ කාලේ

නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති

ඒකයි තවමත් සංසාරේ

නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති

ඒකයි තවමත් සංසාරේඅපිත් එක්ක සිටි අපේම යාළුවො

නිවන් දකින්නැති ඒ කාලේ

මෙතේ බුදුන් දැක නිවන්දකින්නට

පින් පුරවමු අපි සංසාරේබුදුහාමුදුරුවො අපිත් දකින්නැති

බණත් අහන්නැති ඒ කාලේ

නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති

ඒකයි තවමත් සංසාරේ

නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති

ඒකයි තවමත් සංසාරේ…..

Advertisements

3 Comments (+add yours?)

 1. indik
  Feb 07, 2010 @ 17:01:19

  මම ගොඩක් කැමති සින්දුවක්. ඔයා ලියපුව ඔක්කොම කියෙව්ව. බොහොම හොඳයි.
  sent u my email too…

  Reply

 2. ayesha mihirani
  Feb 11, 2010 @ 08:56:54

  මෙම සින්දුවෙ සැග වුන ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා නේද මං මෙකට ආසයි .ගොඩාක් හොදයි.

  Reply

 3. wadugebmv
  Feb 12, 2010 @ 08:21:40

  නියමයි මං ආස සිංදුවක්

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: