විශ්වාසය……..අවිශ්වාසය

තුති සිතින් එළිය බලන

හිරු දෙවිට පුද ලබන.. විශ්වාසය

සදහටම නික්ම යන

ඇස්කෙවිනි රිදුම් දෙන

එළිය අදුරුවන මරණයේ.. අවිශ්වාසය

මෙලොව ඇති සොදුරුතම

ආදර මවගෙන් ලැබෙන

සෙනෙහසේ.. විශ්වාසය

කෙදින නම් නැතිව යාද

සෙනෙහසේ දින ගණින.. අවිශ්වාසය

බොකු ඇදලා පිටත හලන

දුක සැපෙහි සොදුරුතම

මිතුරුකම.. විශ්වාසය

ආත්මාර්ථයේ පිළිඹුව

මාළුවෙකු සේ දැනෙන මිතුරුකම.. අවිශ්වාසය

සියළු දේ පරදුවට තබන

ආදරේ උතුම් ලන්සුව.. විශ්වාසය

එහිම පැරදුම ලබන

සියළු මං ඇහිරි යන

විරහවේ.. අවිශ්වාසය

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. ayesha mihirani
  Feb 19, 2010 @ 08:32:18

  ඇත්ත නේද විරහව ඔයා විදල තියෙනවද .මං දන්නව විරහව දරා ගන්න බැරි බව .ඒත් මොනව කරන්නද එන දේකට මුහුණ දෙන්න.මං ඔයාට සුභ පතනවා.

  Reply

 2. wadugebmv
  Feb 28, 2010 @ 05:18:53

  විශ්වාසය හා අවිශ්වාසය තමයි හැම දෙටම මුල.එත් මං හිතන්නේ විශ්වාසයට වඩා හොදයි අවිශ්වාසය .හැම දෙනාම අපිට එක විදියට විශ්වාස කරන්න බැනේද .හැම දෙනාම සිතට අවංකව ඇත්ත කියන්නැ නේද .එහෙම කියනවා නමි රහත්වෙලා ඉන්න ඔනි නේද .මං හිතන්නේ දැන් ඉන්න කවුරැත් රහත්වෙලා නැ .එනිසා කවුරැ විශ්වාස හා අවිශ්වාස කරන්න බැ .

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: