පහන් වැටක් වෙන්න සදා මගෙ ලෝකෙට………

තරු කැකුළක් වෙන්න එපා

මට එන්නට බැරි ඈතක…

මල් පොකුරක් වෙන්න එපා

මට ගන්නට බැරි දෝතට…

පිනි බිඳුවක් වෙන්න එපා

දිය වී යන අරුණෝදෙට…

පහන් වැටක් වෙන්න සදා

මගෙ ලෝකෙට………


Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. wadugebmv
  Mar 08, 2010 @ 06:07:19

  ලස්සනයි .(තරු කැකුළක් වෙන්න එපා
  මට එන්නට බැරි ඈතක…
  මල් පොකුරක් වෙන්න එපා
  මට ගන්නට බැරි දෝතට)
  ඇත තියෙන දෙවල් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ

  Reply

 2. ayesha mihirani
  May 21, 2010 @ 07:00:39

  අපිට අපි හිතන පතන හැම දේම ඒ විධියට ම ලැබෙන්නෑනෙ. අමාරැවෙන් හරි හිත හදා ගන්න වෙනවා.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: