මෙක බලලවත් චුටිටක් හිනාවෙන්න

Advertisements

7 Comments (+add yours?)

 1. ireshikamadhuwanthi
  Apr 07, 2010 @ 09:34:39

  ඇත්තටම හිනා යනවා.හොද නිර්මාණයක්

  Reply

 2. ayeshika madushani
  Apr 07, 2010 @ 09:53:02

  හරිම ලස්සනයි අයියේ ගොඩක්ම මම ඔයාට සුභ පතනවා

  Reply

 3. kanchana waduge
  Apr 10, 2010 @ 07:04:57

  mewage deyaka balala thama apita hinawenna wenne

  Reply

 4. කණිෂ්ක
  Apr 19, 2010 @ 04:22:57

  😀 😀

  Reply

 5. anuradhabmv
  Apr 23, 2010 @ 07:26:13

  හිනානමි යනවා හැබයි ඔයිට වඩා හොද දෙයක් ලියනවානමි ඇත්තටම සතුටුයි.

  Reply

 6. ayesha mihirani
  May 21, 2010 @ 06:25:59

  ඒ අදහසත් නරකම නැහැ. තව හොද එකක් ලියන්න.

  Reply

 7. madu
  Jun 18, 2010 @ 06:44:49

  අදහස නමි ෙහාදයි…….!ඉස්සරහට යමුෙකා බලන්න

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: