සුවද හමන කුසුමකි ජීවිතය

නිසල නිදියකි ගලන ජීවිතය
සොදුරු සමයක විදිනා හසරැල්ලක් ජීවිතය
සතුටු සොම්නස රැඳෙන්නේ මේ සුන්දර ජීවිත‍යේ
ජීවිතයේ මල්පැණි පිරිලා ඇත්තේ
එම රස විදීමට එන්නා සමනලුන් බොහෝ ඇත්තේ
සුවද හමන කුසුමකි ජීවිතය
සොබාදහමෙ අසිරිය දුටු විගස
මගේ ජීවිතය නිසසල වන්නේ

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. wadugebmv
  Apr 07, 2010 @ 06:55:27

  ම්………………………….ලස්සනයි.

  Reply

 2. ayesha mihirani
  May 21, 2010 @ 06:22:21

  ආ…… ඇත්තද?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: