සුභ වෙසඟක් වේවා

Advertisements

4 Comments (+add yours?)

 1. wadugebmv
  May 19, 2010 @ 04:49:37

  සුභ වෙසක් දිනක් වෙන්න ඔනි

  Reply

 2. chinthaka sir
  May 20, 2010 @ 08:20:40

  Obatath suba wesangak wewa.api nithara oyage blog 1 balanava.I WISH YOU ALL THE BEST

  Reply

 3. ayesha mihirani
  May 21, 2010 @ 06:32:58

  එන වෙසක් එක සුභම සුභ වේවා

  Reply

 4. කණිෂ්ක
  May 27, 2010 @ 02:03:48

  එසේම වේවා.. 🙂

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: